Mesures Covid

MESURES

  • L'organització del CGGJ seguirà i complirà estrictament el protocol establert per les autoritats sanitàries vigent en el moment de la realització del Campus .
  • Tanmateix, es prendran les mesures següents: control diari de la temperatura a monitors i jugadors, ús obligatori de la mascareta en l'arribada i sortida i desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida de la instal·lació

CANCEL·LACIÓ

  • En el suposat cas que el Campus s'hagués de cancel·lar, es retornaria l'import abonat de manera íntegra, sempre i quan la cancel·lació s'esdevingui abans de l'1 de juny.
  • Si la cancel·lació s'efectués després de l'1 de juny, es retornaria tot l'import excepte les despeses generades en la gestió del propi Campus